SVERIGES STÖRSTA TV-SPELSFÖRENING

Karategamers är en ideell förening vars intentioner inte är vinstdrivande. Vid ett första besök i lokalen erfordras besökare att underteckna en medlemsansökan. I medlemskapet ingår bl.a. förmånen att spela tv-spel och vistas i Karategamers lokal, Vault 10 - vid tillfällen som bestäms av Karategamers föreningsstyrelse. Du kommer också att vara försäkrad till, från och under våra öppettider genom ABF.


Medlemskapet gäller endast för ett år i Karategamers lokal, Vault 10 och kommer inte att förnyas per automatik. Du måste själv söka upp Karategamers för att förnya ditt medlemskap om så önskas. Således avslutas ditt medlemskap automatiskt vid det datum året efter du skrev på.


Är du under 16 år krävs målsmans underskrift för giltigt medlemskap.


Om det förekommer skadegörelse, stöld, otillåtet alkohol, drogintag eller annat stötande beteende från medlem i lokalen har Karategamers föreningsstyrelse rätten att stänga av medlemmen från lokalen och i vissa fall polisanmälas. Detta beslut kan inte överklagas. Även gambling och vadslagning med pengahantering som går emot rådande lagstiftning är förbjuden och kommer att anses som en överträdelse av både lag och föreningens policy/stadgar kring stötande beteende.


De uppgifter du anger i medlemsansökan är endast till för registrering hos Sverok, Södertälje kommun och ABF och kommer inte att skickas vidare till någon annan part.


Vi reserverar oss för möjligheten att policyn kan komma att ändras under årets gång.

Organisationsnr: 802474-8272

info.karategamers@snk.nu

Besök oss på

Frejagatan 10 A, Södertälje

Öppettider:

Söndagar 13:00 - 17:00