Ett medlemskap kostar 250 kr och gäller ett (1) år från att du betalar avgiften.

 

Iochmed medlemskapet går du in på filmvisningarna för 20 kr.

 

Dina uppgifter skickas inte vidare till en tredje part utan används endast i verksamhetens rapportering till Södertälje kommun.

 

Medlemskapet innebär också att du har rösträtt på årsmötet.

 

 

Organisationsnr: 802520-2998     Mail: vinobio@snk.nu